Kam a jak hradit členské příspěvky v kategoriích dospělých 

Bankovní účet vedený u banky Creditas 

104175120/2250

VS rodné číslo
nebo uvést do poznámky jméno, příjmení a ročník narození