Čechoslovan Chuchle Praha, z.s.

zapsaný ve spolkovém rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze

oddíl L, vložka 70777

email: sekretariat@cechoslovanchuchle.cz

+420603509934