Kam a jak hradit členské příspěvky v kategoriích mládeže

Bankovní účet vedený u banky Creditas 

 104206134/2250

VS rodné číslo
nebo uvést do poznámky jméno, příjmení a ročník narození 

Členské příspěvky pro sezónu 2023/2024 byly stanoveny ve výši    600 Kč měsíčně. Platí se na podzimní část (1.9.2023 – 31.1.2024) jednorázově a na jarní část (1.2.2024 -30.6.2024) jednorázově. Po vzájemné dohodě je možné platit měsíčně.