Kam a jak hradit členské příspěvky v kategoriích mládeže

Bankovní účet vedený u banky Creditas 

 104206134/2250

VS rodné číslo
nebo uvést do poznámky jméno, příjmení a ročník narození