Něco z historie Chuchelského fotbalu. 

Níže jak vypadalo Chuchelské fotbalové hřiště díky fotbalovým nadšencům než SK Čechoslovan Chuchle ovládl pan Šafář.

Takto vypadalo hřiště než prošlo regenerací v květnu 2023, kterou při výpůjčce uskutečnil spolek Čechoslovan Chuchle Praha, z.s. Jediní členové SK Čechoslovan Chuchle pánové MILAN ZBRUŽ a PETR BURIÁNEK oba den vzniku členství 1. srpna 2021, MICHAEL ZBRUŽ den vzniku členství 6.6.2022 vydrželi budovu šaten. Spolek SK Čechoslovan Chuchle již nevyvíjí dlouhodobě žádnou činnost.

Na archivním snímku například vpravo vedle brankáře náš vedoucí týmu A pan Martin Chroust

  Otevřený dopis Čechoslovanu Chuchle Praha, z.s. z roku 2019 bývalých hráčů SK Čechoslovan Chuchle a zakladatelů Čechoslovan Chuchle Praha, z.s. adresovaný MČ Praha – Velká Chuchle, který tvoří přílohu usnesení ZMČ z roku 2019

 


Historie SK Čechoslovanu Chuchle

V roce 1926 se scházela sokolská mládež v restauraci „U Tůmů” v samozvané společnosti „Zaplať”. Při jedné zábavě sokolské mládeže napadla Jendovi Křišťálovi myšlenka založit sportovní klub, který by mimo kopané provozoval lehkou atletiku, cyklistiku a podobné sporty. Díky práci těchto nadšenců došlo k uplatnění myšlenky dne 26. června 1926. Na návrh bratra Stanislava Jirouška dostává toto novorozeně jméno „SK Čechoslovan Chuchle”. V tento den byla svolána ustavující valná hromada při které došlo k volbám prvního výboru. Předsedou se stal pan Podstara Jan, místopředsedou Lukáš Jan a náčelníkem Klečka František.
Počáteční činnost klubu se rozvíjela velice pomalu, ale s velkými ideály a nadšením. Vedle kopané se zde provozovala i lehká atletika. Mezi největší problémy fungování klubu byly chybějící peníze a chybělo jim vlastní hřiště. Přes všechny potíže se dne 25. července 1926 odehrál první zápas SK Čechoslovanu Chuchle s SK Záběhlicemi s výsledkem 5:1 pro domácí.
1. srpna 1926 uspořádal klub v Chuchli první sportovní den, spojený s atletickým pětibojem a během napříč obcí. Večer byla uspořádaná první zábava, jejíž výtěžek 1865,- Kč byl základem pro hospodaření klubu.
V roce 1927 byl zaznamenán podstatný vzestup v činnosti klubu. Nejpalčivější otázkou pro vedení klubu bylo zapotřebí pozemků pro vlastní hřiště. Bylo navrhnuto, aby bylo hřiště zřízeno u Vltavy. Dne 12. června 1927 se konala velká sportovní slavnost s otevřením hřiště. Týž den byl pořádán II. ročník běhu Velkou Chuchlí v němž zvítězil Machač Stanislav. Klub v té době neměl vlastních kabin na převlékání sportovců, ale pomohla mu místní sokolská jednota, která zapůjčila tělocvičnu. Sportovní život oddílu běžel dál. V roce 1928 byl zvolen předsedou Blažej Heřman. V tomto roce poskytla obec klubu bezúročnou půjčku na postavení kabin a zakoupení potřebného inventáře.
Rok 1929 lze počítat mezi roky úspěšné. Klub vstupuje prvně do mistrovské soutěže Středočeské župy fotbalové a sice do IV. třídy. V roce 1930 vstupuje Čechoslovan do III. třídy, ve které se jí nedaří a vrací se zpět do třídy IV. V roce 1931 byla zase smůla protržena a vrátili se fotbalisté zpět do III. třídy. Dne 3.3. 1931 byl založen hokejový odbor H.C. Chuchle. V roce 1932 byl v důsledku nedorozumění několika členů výboru zrušen hokejový odbor H.C. Chuchle, který se osamostatňuje a odchází pod názvem H.S. Chuchle. V tomto roce se ruší i dříve tak slibně se rozvíjející lehkoatletický odbor pro nevyvíjení činnosti.
V roce 1940 překvapila SK Čechoslovan Chuchle velká jarní povodeň. Tato živelní pohroma připravila oddíl o branky, kabiny, zábradlí, prostě o všechno co jí stálo v cestě. 26. května bylo už hřiště provozu schopné za vydatné pomocí všech stávajících členů. Další povodeň přišla v roce 1947. V tomto roce členové odstranili lavičky, kabiny a branky, ale hrací plocha se musela zcela přeorat.
V roce 1969 sehnal pan Klauzar starší trolejbus, který po menších úpravách sloužil jako první kantýna. Postupem času se na hřišti za vydatné pomoci všech členů budovalo až budova a hřiště získala dnešní podobu. Úspěchy, ale i neúspěchy provázely SK Čechoslovan Chuchle po celou dobu jeho činnosti. SK Čechoslovan Chuchle měly činnost oddíly muži „A”,muži „B”, muži „C”, dorost a žáci. Po celou dobu činnosti SK Čechoslovanu Chuchle, se klub zapojoval aktivně do života Chuchle. Pořádal například dětské maškarní plesy a sportovní plesy pro dospělé.
V dnešní době zde fungují muži „A” , muži „B” a vrátily se na zelenou plochu děti. Někteří se zapojily v mladší přípravce a nejmenší 4- 6 let se chodí do fotbalové školičky. V čele SK Čechoslovanu Chuchle je předseda Jaroslav Bernkraut, sekretář Miroslav Vospálek, jednatel Jan Šorm, hospodář Vlasta Formanová a členi výboru jsou Luděk Forman a Roman Krejbich.

Vlasta Formanová