Zásady ochrany osobních údajů

VAŠE DATA JSOU U NÁS V BEZPEČÍ

Pokud jste naším odběratelem novinek nebo návštěvníkem webu, svěřujete nám své osobní údaje.  Zodpovídáme za jejich ochranu a zabezpečení. Seznamte se, prosím, s ochranou osobních údajů, zásadami a právy, které máte v souvislosti s GDPR (Nařízení o ochraně osobních údajů).

 Kdo je správce?

Zora Matoušková pro Čechoslovan Chuchle Praha, z.s. se sídlem K Sádkám 398/9, 159 00 Praha Velká Chuchle, IČ 07368976

Provozujeme webové stránky www.cechoslovanchuchle.cz. Vůči Vašim osobním údajům jsme v pozici správce: určujeme jak budou osobní údaje zpracovávány, za jakým účelem, po jak dlouhou dobu a vybíráme případné další zpracovatele, kteří nám se zpracováním budou pomáhat.

Jak nás můžete kontaktovat?

můžete využít emailovou adresu sekretariat@cechoslovanchuchle.cz

Správce Vašich osobních údajů splňuje veškeré zákonné povinnosti vyžadované platnou legislativou, zejména zákonem o ochraně osobních údajů a GDPR, a tedy že:

  • bude zpracovávat Vaše osobní údaje jen na základě platného právního důvodu, a to především oprávněného zájmu či uděleného souhlasu
  • plní dle článku 13 GDPR informační povinnost ještě před zahájením zpracování osobních údajů
  • umožní Vám a bude Vás podporovat v uplatňování a plnění Vašich práv podle zákona o ochraně osobních údajů a GDPR
  •  

Rozsah osobních údajů a účel zpracování, marketing

Osobní údaje zpracováváme na základě Vámi uděleného souhlasu a to z následujících důvodů (pro naplnění těchto účelů):

V případě navštívení našich stránek, zaznamenáváme standardním způsobem IP adresu, přidělenou vaším poskytovatelem, www stránku, z které nás navštívíte, jednotlivé navštívené stránky našeho webu a datum a délku vaší návštěvy. Další osobní údaje typu jména, emailu, kontaktů a dalších zaznamenáváme jen v případě, že je poskytnete dobrovolně v rámci registrace na našem webu, soutěží, vyplnění formulářů či anket. Sesbírané obchodní údaje jsou využívány pro účely technické správy webu, webové analytiky, v rámci anket či pro marketingové účely vždy pouze v přiměřeném rozsahu.  Vaše osobní údaje využíváme k tomu, abychom Vás informovali o nabídkách či službách, které poskytujeme, případně k další komunikaci v rámci naší obchodní strategie. Účast na informacích tohoto typu je zcela dobrovolná a nemáte-li zájem o informace tohoto typu, můžete nás kontaktovat a kdykoliv se tak od nich odhlásit.

Předávání osobních údajů 3. stranám

 Pro zajištění některých konkrétních zpracovatelských operací, které nedokážeme zajistit vlastními silami, využíváme služeb a aplikací zpracovatelů, kteří se na dané zpracování specializují a jsou v souladu s GDPR.

 Jsou to poskytovatelé následujících platforem a služeb:

Facebook – FB pixel – Facebook Ireland Ltd, Dublin 2, Irsko, VAT IE9692928F a Google – Google Analytics – Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA 

Cookies

Pro usnadnění Vaší orientace a pohybu na našich stránkách využíváme ukládání souborů cookies v prohlížeči návštěvníků. Tento web používá cookies k tomu, abychom mohli sledovat preference návštěvníků a podle toho optimálně vytvářet webové stránky. Cookies jsou malé “soubory”, které se uloží na Váš pevný disk. To vede k usnadnění navigace a zajištění vysoké míry uživatelského komfortu webové stránky. Cookies se mohou využívat ke zjištění, zda jste už ze svého počítače navštívili naše stránky. Identifikuje se pouze cookies na vašem počítači.

Naše webové stránky lze procházet také v režimu, který neumožňuje sbírání osobních údajů. Používání cookies můžete na svém počítači v internetovém prohlížeči zakázat. Používání cookies můžete deaktivovat ve vašem internetovém prohlížeči.

Zabezpečení a ochrana osobních údajů

Přijímáme taková technická a organizační bezpečnostní opatření, aby chránila u nás vedené údaje proti manipulaci, ztrátě, zničení a zásahu nepovolaných osob. Naše bezpečnostní opatření se s vývojem technologií neustále zlepšují.

Předávání dat mimo EU

Data zpracováváme výhradně v Evropské unii nebo v zemích, které zajišťují odpovídající úroveň ochrany na základě rozhodnutí Evropské komise.

Vaše práva v souvislosti ochranou osobních údajů

Právo na informace, které je plněno již touto informační stránku se zásadami zpracování osobních údajů.

Právo na přístup, můžete mě kdykoli vyzvat a já vám doložím ve lhůtě 30 dní, jaké vaše osobní údaje zpracováváme a proč.

Právo na doplnění a změnu osobních údajů, pokud se u vás něco změní nebo shledáte své osobní údaje neaktuální nebo neúplné.

Právo na omezení zpracování můžete využít, pokud se domníváte, že zpracovávám vaše nepřesné údaje, domníváte se, že provádím zpracování nezákonně, ale nechcete všechny údaje smazat nebo pokud vznesete námitku proti zpracování. Omezit můžete rozsah osobních údajů nebo účelů zpracování. (Např. odhlášením z newsletteru omezujete účel zpracování pro zasílání obchodních sdělení.)

Právo na přenositelnost, pokud byste chtěli své osobní údaje vzít a přenést k někomu jinému, budu postupovat stejně jako při využití práva na přístup – jen s tím rozdílem, že vám informace dodám ve strojově čitelné podobě. Tady potřebujeme alespoň 30 dní.

Právo na výmaz (být zapomenut). Vaším dalším právem je právo na výmaz (být zapomenut). Nechci na vás zapomenout, ale pokud si to budete přát, máte na to právo. V takovém případě vymažu veškeré vaše osobní údaje ze systému i ze systému všech dílčích zpracovatelů a záloh. Na zajištění práva na výmaz potřebujeme 30 dní. O dokončení výmazu vás budu informovat e-mailem.

Stížnost u Úřadu na ochranu osobních údajů

Pokud máte pocit, že s Vašimi údaji nezacházíme v souladu se zákonem, máte právo se se svou stížností kdykoli obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů. Budeme rádi, pokud nejprve budete o tomto podezření informovat nás, abychom mohli případné pochybení napravit.

Odhlášení ze zasílání obchodních sdělení

E-maily s inspirací, články či služby vám zasílám na základě vašeho souhlasu. Odhlásit se můžete prostřednictvím odhlašovacího odkazu v patičce každého e-mailu.

Mlčenlivost

Dovolujeme si Vás ujistit, že jsme povinni zachovávat mlčenlivost o osobních údajích a o bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení Vašich osobních údajů. Bez Vašeho souhlasu nebudou Vaše osobní údaje vydány žádné jiné třetí straně.

Tyto zásady o ochraně osobních údajů jsou platné od 10.8.2021